share facebook magnifier twitter flickr

Ovaj projekt financira Europska unija i subfinancira Vlada Republike Hrvatske

Ovaj projekt će pridonijeti poboljšanju pristupa ljudskim pravima od strane Roma u Otoccu i Perušicu u Ličko-senjskoj županiji, a posebno se odnosi na činjenicu da se vrlo mali broj identiciraju kao Romi. Zbog toga je gotovo nemoguće provesti ikakav mehanizam zaštite predviđen zakonom za Romsku zajednicu (na primjer, Vijeća nacionalnih manjina). U stvarnosti je njihov broj značajan. Unatoč snažnim stereotipima koji su prisutni između Roma i ne-Roma, ipak postoji mogućnost i potreba za dijalogom.

 

EN: This project will contribute to improved access to human rights by Roma Minority in Otočac and Perušić, Lika- Senj County, especially pertaining to small number of Roma identifying as Roma, thereby making it almost impossible to implement any protection mechanism foreseen by law for the Roma community (national minority councils for example). In reality their numbers are considerable. Strong stereotypes exist regarding Roma amongst non-Roma, and few opportunities for dialogue exist. The duration of this project is 12 months, from November 1, 2015 until October 31, 2016 and it is implemented in Otočac and Perušić, Lika- Senj County, Croatia.

 

Trajanje projekta: 1.11.2015. - 31. 10. 2016. (12 mjeseci)

Lokacije projekta: Ličko-Senjska županija: Grad Otocac i Općina Perušic

Nositelj projekta: GTF - Inicijativa za održivi rast

Projektni partneri: Udruga žena Romkinja Hrvatske "Bolja Budućnost", Udruga „Gačanka Otočac“

PROJEKT ROMA-LI NOSITELJ PROJEKTA PARTNERI U PROJEKTU

Cilj projekta je osnaživanje i bolja zastupljenost romskih manjinskih interesa kroz izgradnju kapaciteta mladih Roma u Ličko-senjskoj županiji, udruživanje s romskim organizacijama civilnog društva (OCD) i podizanje svijesti zajednice i institucija. Romi na ovom području nemaju svoju OCD te nisu organizirani i stoga se ne mogu zajednički zalagati za svoje interese. Mladi Romi će osigurati bolje informiranje svoje zajednice o vlastitim ljudskim pravima i mehanizmima zaštite kao i dobiti konkretne podatke koji će omogućiti društveno-ekonomsko osnaživanje, uključujući pristup obrazovanju i (samo) zapošljavanju. Najmanje jedna trećina među njima bit ce žene romkinje koje se suočavaju s velikim preprekama i unutar obitelji zbog tradicionalnih rodnih uloga i vrlo jake patrijarhalne kulture.

Osnovat ce se OCD za uspostavljanje i jacanje kapaciteta mladih Roma kojom ce se Romima osigurati pravo glasa u civilnom društvu i dati im sposobnost da djeluju kao nevladina organizacija, ukljucujuci pripremu prijedloga projekta, strateško planiranje i poveznice na ostale lokalne organizacije civilnog društva i romske organizacije iz drugih dijelova Hrvatske. Potaknut ce se bolja afirmacija romskog dentiteta s obzirom na nedostatak Roma koji se izjašnjavaju kao Romi, samim time prava zbog svojeg statusa manjine cine prakticki nedostupnima. Projektom ce se Romima povecati pristup informacijama za pristup ljudskim pravima te razumijevanje lokalnih vlasti za njihove probleme što ce rezultirati unaprijeđenjem statusa Roma.

GTF - Inicijativa za održivi rast  (GTF-IOR), udruga sa sjedištem u Zagrebu, osnovana je 1999. u sklopu Pakta o stabilnosti u Sarajevu te vec 15 godina djeluje kao regionalna organizacija za oblikovanje politika i akcija u podrucjima socijalne ukljucenosti, razvoja poduzetništva i rodne ravnopravnosti kao kljucnih elemenata održivog razvoja. Strateški ciljevi GTF-a su poticanje ruralnog razvoja, socijalnih inovacija i socijalne ukljucenosti i programa zapošljavanja, ženskog poduzetništva i poduzetništva mladih, zaštite okoliša i razvoj turizma. U sklopu navedenih podrucja GTF provodi projekte od lokalnog do međunarodnog znacaja. GTF-IOR promice međunarodnu suradnju s raznim akterima iz javnog sektora, parlamenata, institucija, privatnog sektora i civilnog društva.

“Bolja Budućnost” - Udruga žena Romkinja Hrvatske je osnovana nakon identifikacije problema u romskoj zajednici, koja je pokazala da su najugroženije upravo Romkinje, njihova djeca i romska zajednica uopće. Na temelju istraživanja, koja su provedena u zagrebačkim naseljima a i šire, zaključeno je da su teme odgoja, zdravlja te ostvarivanja temeljnih ljudskih prava od primarnog interesa za romsku populaciju. Ovo se posebno odnosi na mlađe romske naraštaje, stoga udruga aktivnosti primarno usmjeruje prema njima.

Udruga „Gačanka Otočac“ osnovana je 2004. s ciljem očuvanja tradicijskih zanata i kulturne baštine Gacke i Like. Suočena sa spoznajom o gašenju starih tradicijskih zanata i neiskorištavanja prirodnih materijala, Gačanka djeluje s namjerom da oživi zaboravljene zanate i kroz radionice i projekte s djecom, mladima i svim zainteresiranima potiče na kreativan rad i održivo iskorištavanje prirodnih resursa. Udruga „Gačanka Otočac“ provodila je nekoliko programa za zapošljavanje i socijalno uključivanje nezaposlenih u LSŽ, te je članica prvog Klastera žena u RH „KOLO“ – Kako Osnažiti Lokalno Okruženje.

Novosti

Nositelj projekta:

GTF - Inicijativa za održivi rast

GTF - Initiative for Sustainable Growth

Savska cesta 41/2,

10 000 Zagreb, Croatia

Tel. +385 (0)1 6137 783

Fax. +385 (0) 6137 784

gtf@zg.t-com.hr

Kontakt osoba: Mary Ann Rukavina Cipetić

www.gtf.hr

Projektni partner:

Bolja Budućnost - Udruga žena Romkinja Hrvatske

Avenija Marina Držića 4 

10 000 Zagreb Croatia

Tel. +385 (0)1 6110 311

uzrh.boljabuducnost@yahoo.com

ramiza.memedi@zg.t-com.hr

Kontakt osoba: Ramiza Memedi

www.uzrh-bb.hr

Projektni partner:

Gačanka Otočac

Ante Starčevića 3

53220 Otocac, Croatia

Tel. +385 (0)53 771 088

Fax. +385 (0)53 771 088

gacanka1@gmail.com

Kontakt osoba: Dragica Rogić

GTF - Inicijativa za održivi rast
Savska cesta 41/2,
10000 Zagreb

Central Finance and Contracting Agency
Ulica grada Vukovara 284 C
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel. +385 (0) 1 6042 400 / Fax +385 1(0) 604 2599
info@safu.hr
www.safu.hr

 

www.romali.gtf.hr
www.facebook.com/projektromali